Podporni center portala Avanture.net

Podporni center

Dobrodošli na podpornih straneh portala Avanture.net

Oddajte nov zahtevek za pomoč, preverite status obstoječega
ali pobrskajte po bazi znanja.
Ustvari nov zahtevek

Ustvari nov zahtevek

V kolikor potrebujete pomoč, prosimo kliknite na gumb za nov podporni zahtevek spodaj. Prosimo vnesite vse podrobnosti, ki so vam znane glede vaše težave. Več informacij, ki jih prejme svetovalec lažje in hitreje vam bo lahko pomagal pri rešitvi.

Ustvari nov zahtevek

Check Ticket Status

Preveri status zahtevka

V kolikor ste že oddali zahtevek za podporo lahko tu preverite njegov status, mu dodate komentar ali dodatne informacije, ki bodo omogočile svetovalcu hitrjšo pomoč in rešitev. Potrebovali boste identifikacijsko številko zahtevka in email naslov, ki ste ga uporabili ob oddaji.

Preveri status zahtevka

Prosimo počakajte!

Prosimo počakajte... samo trenutek.